Kirsten Sand‐kurs 2013

Applicant
Tromsø Kulturskole
Troms
Partner
Arkhangelsk Music School No. 1 of Barents region
Arkhangelsk
Prosjekt størrelse
220 000 NOK
Prosjekttype
Kultur
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
120
Young
115(Norwegian and Russian)

­­

Formålet med sommerskolne for strykere i Nord‐Norge og Arkhangelsk er å styrke samarbeidet mellom kulturskoler i Barentsregionen og øke deltagelsen fra ungdommer i Arkhangelsk spesielt for å styrke miljøet for klassisk strykemusikk over grensen. Vi håper å kunne invitere 25 deltagere fra samarbeidsskolen i Arkhangelsk til tre ulike orkesterkurs. Kurset gjennomføres i Tromsø i perioden 12. - 17. august 2013 og avslutte med en stor konsert i Kulturhuset. Instruktørene hentes fra NOSO (Nordnorsk Opera og Symfoniorkester), Kulturskolen i Tromsø og Universitetet i Tromsø, Konservatoriet.