Digital Storytelling across borders

Applicant
Salten Kultursamarbeid
Nordland
Partner
Barne‐ og ungdomsbiblioteket i Petrosavodsk
Karelia
Prosjekt størrelse
125 000 NOK
Prosjekttype
Kultur
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
52
Young
26(Norwegian and Russian)

­­

Prosjektet er et samarbeid mellom ni biblioteker i Salten, samt flere bibliotek i Russland. Målsettingen er å starte tilbud for ungdom med digital historiefortelling som tema og bibliotekene som arena. De digitale historiefortellingene som produseres skal deles via blogg mellom norske og russiske ungdommer i et felles nettverk.