Tilstandsvurdering i Andrejevabukta - forprosjekt

Applicant
Akvaplan-niva AS
Troms
Partner
Murmansk Marine Biological Institute
Murmansk
Prosjekt størrelse
200 000 NOK
Prosjekttype
Miljø
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
8

­­

Formålet med forprosjektet er å tilføre ressurser til å etablere en prosjektorganisasjon, utvikle detaljert beskrivelse av hovedprosjektet og å få dette godkjent av respektive norske og russiske myndigheter for finansiering høsten 2012.