Søknad om prosjektstilling

Applicant
Kautokeino kommune
Finnmark
Partner
Aleksandr Bezumov
Nenets
Prosjekt størrelse
380 000 NOK
Prosjekttype
Urfolk
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
50
Young
11(Norwegian and Russian)

­­

Det vises til møte mellom Kautokeino kommune og Barentssekreteriatet angående planlegging av Barentssekreteriatets 20-årsmarkering i Kautokeino våren 2013. I den anledning søker Kautokeino kommune om midler til en prosjektstilling som tar seg av videre planlegging av 20-årsmarkeringen.