Norsk-russisk sommerkunstskole for ungdom 2012-2013

Applicant
Kunstskolen Tromsø kommune
Troms
Partner
Childrens Art School No1
Arkhangelsk
Prosjekt størrelse
220 000 NOK
Prosjekttype
Kultur
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
73
Young
57(Norwegian and Russian)

­­

Kunstskolen Tromsø og Art School No 1, Arkhangelsk skal arrangere sommerkunstskoler for ungdom 13 ‐ 16 år i Arkhangelsk i august 2012 og Tromsø i august 2013. Deltakerantall er 73 fordelt på to år. Målet er å utvikle de unges evne til å uttrykke seg kunstnerisk, lære om hverandres kultur og tradisjoner og å bygge varig vennskap på tvers av grensene.