GIERDU - bevegelser i samisk kunstverden

Applicant
SKINN
Nordland
Partner
Murmansk regionale kunstmuseum
Murmansk
Prosjekt størrelse
150 000 NOK
Prosjekttype
Kultur
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
7

­­

GIERDU er et samarbeidsprosjekt mellom Se Kunst i Nord‐Norge (SKINN) og De samiske samlinger. Det er en utstilling som belyser tendenser i den samiske kunstverden. En turné er planlagt til Nordområdene i perioden april 2012 til mars 2013. Turnéstart er Kunstmuseet i Murmansk, under de Nordiske dagene 18. ‐ 24. april i 2012. Det samisk baserte prosjektet er tematisk viktig å formidle over landegrensene i Nordområdene.