Biologisk mangfold i Norge og Russland

Applicant
Mo ungdomsskole
Nordland
Partner
Skole 48, Petrozavodsk
Karelia
Prosjekt størrelse
250 000 NOK
Prosjekttype
Kompetanse
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
35
Young
24(Norwegian and Russian)

­­

Dette er andre del av prosjektet som gjennomført i september 2011. I månedsskiftet april - mai ønsker vi å reise til Russland og besøke Skole 48. Prosjektet skal ha fokus på naturfag og biologi. Vi skal også bruke engelsk som kommunikasjonsspråk, og IKT som læringsarena og kommunikasjonsmedium i tiden mellom utvekslingene. Elevene skal få oppleve hverandres skolehverdag, og jobbe med ulike naturfagsprosjekter gjennom skoleåret på tvers av nasjonalitet.