Barents Youth Conference 2012

Applicant
Stiftelsen Barentshavkonferanser
Finnmark
Partner
Murmansk State Technical University
Murmansk
Prosjekt størrelse
200 000 NOK
Prosjekttype
Ungdom
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
94

­­

Dette er en konferanse for studerende ungdom fra Norge og Barentsregionen som møtes i Hammerfest helgen 20. ‐ 22. april. Gjennom presentasjoner og møter med industrien og omvisning på LNG‐anlegget på Melkøya får de oppdatering på den industrielle utviklingen og arbeids muligheter i nord. Gjennom å jobbe med utvalgte temaer i arbeidsgrupper på konferansen og presentere resultatene for hverandre bygger de nettverk og kjennskap til hverandre.