Young Entrepreneurs in Barents 2

Applicant
Young Entrepreneurs in Barents
Finnmark
Partner
Socium+
Murmansk
Prosjekt størrelse
400 000 NOK
Prosjekttype
Næring
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
100

­­

Prosjektet skal rette seg mot hundre unge mennesker som bor og arbeider i Barentsregionen. Målgruppen er unge voksne i alderen 20-35 år. Deltakerne rekrutteres fra kreative næringer,som turisme, kultur, handel, IT, media og design. Målet med unge entreprenører i Barents er å forbedre og forenkle grenseoverskridende samarbeid mellom unge entreprenører i Barentsregionen. Prosjektet tar sikte på å gi deltakerne økt bevissthet om forretningsmuligheter i Barentsregionen, entusiasme for fremtiden i Barentsregionen og p raktisk kunnskap og nettverk som redskap for egen deltakelse