What's up North? 2011

Applicant
Riddu Riddu Festivalen
Troms
Partner
Namgar Lkhasaranova
Nenets
Prosjekt størrelse
48 000 NOK
Prosjekttype
Urfolk
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
120
Young
115(Norwegian and Russian)

­­

Riddu Riddu ønsker å arrangere en ungdomskonferanse, som skal samle samisk og urfolksungdom fra nordområdene for å snakke om hva som opptar ungdom i Nordområdet.  "Hva forener oss?". Innledere fra Russland, Canada og Sápmi inviteres, og all ungdom som besøker festivalen i alderen 13-30 er målgruppe for denne konferansen.