We Love Finland

Applicant
Barents Regional Youth Council
Finnmark
Partner
Barents youth cooperation office
Murmansk
Prosjekt størrelse
90 000 NOK
Prosjekttype
Ungdom
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
65
Young
65(Norwegian and Russian)

­­

Vi <3 Finland er en ”kampanje” for å spre begeistring for Barentssamabeidet blant ungdom i Nord-Finland. Kampanjen tar sikte på å få fokus på Barentssamabeidet i tre nordlige regioner i Finland. Prosjektet inkluderer kreative workshops for å få lokal ungdom involvert i Barentssamarbeidet og samle lokale initiativ og ideer for det årlige BRYC arrangementet, som skal arrangeres i Rovaniemi høsten 2011. Workshops er planlagt i Kajaani, Oulu og Rovaniemi. Prosjektet skal gjøre BRYC og mulighetene Barentssamarbeidet godt kjent i Finland.