Vardø - vannveien til Russland

Applicant
Skriu
Finnmark
Partner
Arkhangelsk Music College
Arkhangelsk
Prosjekt størrelse
500 000 NOK
Prosjekttype
Kultur
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
35

­­

Prosjektet vil revitalisere det historiske samarbeidet mellom Nord-Norge og Nordvest-Russland. Tiltakene omfatter samarbeid på et profesjonelt nivå innenfor klassisk og samtidsmusikk. Som delmål vil vi bidra til å etablere og styrke kulturnæringene samt utvikle kulturarenaer og møteplasser. Vardø etableres som arena for klassisk og samtidsmusikk. Tiltakene skal stimulere interessen for regionen og trekke flere reisende.