Vår felles bærekraftige framtid

Applicant
Pasvik folkehøgskole
Finnmark
Partner
Econord Apatity
Murmansk
Prosjekt størrelse
76 000 NOK
Prosjekttype
Miljø
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
18

­­

Pasvik folkehøgskole og Econord Centre – Apatity skal arrangere et prosjekt som har som mål å skape bevissthet rundt økologi og industrialisering i forhold til den historiske arven i regionen. Tanken er at økologisk sikkerhet og kunnskap om vår historiske arv må være bærebjelker i den økonomiske utviklingen i Barentsregionen. Uten dette fundamentet vil framtiden kunne bli preget av nasjonalistiske tanker og ideer.