Urfolks håndverkskunst av fiskeskinn ved elven Amur

Applicant
Samtidsmuseet for nordlige folk
Troms
Partner
Barents Indigenous Peoples Office
Murmansk
Prosjekt størrelse
80 000 NOK
Prosjekttype
Urfolk
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
8

­­

Samtidsmuseet for nordlige folk ønsker å gå inn i et samarbeid med en allerede etablert tysk-russisk arbeidsgruppe om å sette opp en midlertidig tema‐utstilling i egne utstillingslokaler i Kåfjord, Troms, i tidsrommet 20. september - 15. desember. Seks deltakere fra Russland blir invitert for å transportere gjenstandene til utstillingen og for å holde foredrag og workshops.Hovedmålet med prosjektet er å vise kunnskap og sammenligne tradisjoner mellom de nordiske urbefolkninger fra Russlands fjerne Øst og samene.