Ungdom møter språk, kultur og venner 2011

Applicant
Langnes skole
Troms
Partner
Gymnas nr 1
Murmansk
Prosjekt størrelse
50 000 NOK
Prosjekttype
Kompetanse
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
20

­­

Langnes skole og Gymnas nr 1 i Murmansk skal besøke hverandre for å lære om hverandres språk og kultur. Det skal delta 10 norske og 10 russiske elever. De russiske elevene skal besøke Norge våren 2011 og de norske skal besøke Russland høsten 2011.