Ung i Barents - Røde Kors samarbeid på tvers av grenser 2

Applicant
Troms Røde Kors
Troms
Partner
Murmansk Røde Kors
Murmansk
Prosjekt størrelse
520 000 NOK
Prosjekttype
Ungdom
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
115
Young
115(Norwegian and Russian)

­­

Troms Røde Kors ønsker å satse sterkt på ungdom i det allerede eksisterende distriktssamarbeidet med Murmansk Røde Kors. Hovedfokus for satsningen vil være organisasjonsutvikling, erfaringsutveksling, kompetansebygging og likeverdig partnerskap. Lappland og Finnmark Røde Kors vil være en tredje og fjerde samarbeidspartner. Samarbeidet skal drives av ungdommene selv, med spesielt fokus på ungdoms seksuelle helse og bekjempelse av fordommer.