Toppen internasjonale sommermusikkskole 2011

Applicant
Vefsn unge strykere
Nordland
Partner
Karelia Youth Orchestra Society
Karelia
Prosjekt størrelse
160 000 NOK
Prosjekttype
Kultur
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
87
Young
85(Norwegian and Russian)

­­

Vefsn unge strykere skal 8. - 14. august 2011 arrangere sommermusikkskole med deltagere fra Barentsregionen. Formålet er å undervise barn og unge fra Norge, Russland, Sverige og andre land i musikk med et allsidig tilbud. Samtidig skal dette være en arena for kulturelt møte og gi et nettverk til unge som spiller orkestermusikk, folkemusikk m.m. i regionen.