Taking Inventory

Applicant
Tromsø Kunstforening
Troms
Partner
Antonina Zjeltova
Murmansk
Prosjekt størrelse
50 000 NOK
Prosjekttype
Kultur
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
25

­­

Mobil Kultur Byrå og Tromsø Kunstforening presenterer 22. ‐ 24. november 2011 russisk marked med 15 russiske torgselgere i Tromsø Kunstforening. Som en forlengelse av markedet arrangeres det seks åpne foredrag som drøfter ulike sider ved mulighetene for handel i småskala på tvers av grensene; ideen om fri kapital vs. konkret virkelighet for torghandel; torghandlerne som representanter for en "tapt generasjon" av pensjonister i det nye, post‐Sovjetiske Russland. I tillegg arrangeres en filmvisning av Jarmark Europa av Minze Tummescheit, som handler om et av det tidligere Øst‐Europas største markeder. Målet med de ulike arrangementene er å belyse en konkret virkelighet for russere i Murmansk‐området, og samtidig skape en økt bevissthet omkring problematikk knyttet til ideen om åpne grenser og større åpenhet mellom Norge og Russland.