Taimyrfolket - årets nordlige folk

Applicant
Riddu Riddu Festivalen
Troms
Partner
Management of cultural administration, Taimyr region
Prosjekt størrelse
158 000 NOK
Prosjekttype
Urfolk
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
10

­­

Riddu Riđđu inviterer urfolk fra Taimyrhalvøya i Nord-Russland (enets, nenets, dolgan, nganasan og evenk) til festivalen, som Årets nordlige folk, for å presentere Taimyrfolkenes kultur og tradisjoner for et bredt publikum. Konseptet skal videreutvikles fra tidligere år, og Riddu Riđđu ønsker å vise mangfoldet blant urfolkene på Taimyrhalvøya gjennom kurs og utstillinger i tillegg til den årlige dagen som er viet til Årets nordlige folk.