Summer school for fisheries students 2011

Applicant
Universitetet i Tromsø
Troms
Partner
Murmansk State Technical University
Murmansk
Prosjekt størrelse
284 000 NOK
Prosjekttype
Kompetanse
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
40

­­

Prosjektet har som hovedmål å legge til rette for at studenter fra Tromsø og Murmansk,med ulik akademisk bakgrunn, skal få delta på et intensivkurs i form av en sensommerskole der det fokuseres på en helhetlig tilnærming til fiseriforvaltning og utfordringer i Barentsregionen. Dette skal danne grunnlaget for utvikling av et fremtidig "joint degree program". Intensivkurset skal foregå i Tromsø og i Murmansk hvor forelesere fra ledene industribedrifter og regionale styresmakter skal dele sine erfaringer og bidra i paneldiskusjoner.