Studietur norske museer til Murmansk - russiske museer til Finnmark

Applicant
Finnmark fylkeskommune
Finnmark
Partner
Murmansk regionale museum
Murmansk
Prosjekt størrelse
120 000 NOK
Prosjekttype
Kompetanse
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
22

­­

Museene i Finnmark har mange nyansatte som aldri har vært i Russland og som ikke kjenner russiske museer. Det er derfor vanskelig å få til samarbeidsprosjekter mellom norske og russiske museer. Studieturen vil omfatte representanter fra alle de 5 museene i Finnmark (både norske og samiske) og vil ha som mål å treffe ansatte ved museer i Murmansk fylke. Innenfor rammene av prosjektet vil det også arrangeres seminar for å drøfte øvrige samarbeidsprosjekt som ligger i kulturavtalen mellom Murmansk og Finnmark fylke. En tar sikte på en tilsvarende tur for russiske museer i Finnmark i 2012. Turen er en del av den norsk-russisk samarbeidsavtalen.