Stakeholder conference

Applicant
Pertinaxgruppen
Partner
Sodeistvie, Petrozavodsk
Karelia
Prosjekt størrelse
50 000 NOK
Prosjekttype
Helse
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
49

­­

Pertinax Group i Norge og NGO Sodeistvie i Petrozavoksk skal arrangere en konferanse i Petrozavodsk som skal fokusere på tiltak i tidlig fase for unge alkoholmisbrukere. Pertinax Group har erfaring på dette feltet fra sitt arbeid i St. Petersburg. Konferansen skal arrangeres i 28. februar - 1. mars 2011, og organisasjoner og institusjoner som arbeider med målgruppen skal inviteres.