Språkkurs og kulturdager på Pasvik folkehøgskole

Applicant
Pasvik folkehøgskole
Finnmark
Partner
Skole 31
Murmansk
Prosjekt størrelse
60 000 NOK
Prosjekttype
Kompetanse
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
40

­­

Språk- og kulturkursene ved Pasvik folkehøgskole startet i 1979, da beregnet kun på nordmenn og finner. Fra 1992 ble russiske deltakere invitert, og prosjektet har mottatt støtte fra Barentssekretariatet en rekke ganger. Kurset varer i 2 uker, fra 27. juni til 8. juli. Det er språkundervisning hver dag, og i tillegg er det daglige foredrag med temaer fra Barentsregionen. Det arrangeres også en festaften med musikk og sang fra alle land i Barentsregionen.