sogaisafestivalen 2011

Applicant
Ronald Kvernmo
Troms
Partner
Sami Nurash
Murmansk
Prosjekt størrelse
100 000 NOK
Prosjekttype
Urfolk
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
53
Young
43(Norwegian and Russian)

­­

Medlemmer av den samiske ungdomsorganisasjonen Sami Nurash, samt samiske kulturarbeidere fra russisk side, inviteres til å delta på festivalen Isogaisa 2011. Prosjektet går ut på at ungdommene skal møte samisk ungdom fra norsk og svensk side, og kulturarbeiderne skal delta med kurs, foredrag og underholdning.