Sivilbefolkningens liv i krig og gjenreisning - Grenseløs formidling

Applicant
Museene for kystkultur og gjenreisning
Finnmark
Partner
Pomor State University
Arkhangelsk
Prosjekt størrelse
320 000 NOK
Prosjekttype
Kompetanse
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
6

­­

Museet for kystkultur og gjenreisning i Finnmark og Nord-Troms skal sammen med Pomor Universitetet i Arkhangelsk planlegge prosjektet for forskning og fremme av Nord-Norge og Nordvest-Russlands sivile befolkningshistorie under annen verdenskrig and gjenoppbyggingen etter krigen. Målsetningen er å utføre en komparativ studie av det sivile liv i de nevnte områder og som et resultat fra disse studiene lage til en utstilling og lage til et studieopplegg for ungdomsskolen.