Samarbeid mellom kirken i Vardø og i Arkhangelsk

Applicant
Kirken i Vardø
Finnmark
Partner
All Saint Church
Arkhangelsk
Prosjekt størrelse
60 000 NOK
Prosjekttype
Kultur
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
15

­­

Som ledd i utvikling av relasjonene mellom kirkesamfunnene, ønsker Vardø kirke å invitere All Saint Church fra Arkhangelsk til Vardø. Man ønsker at flere i Vardø menighet skal bli kjent med representantene fra Russland. Partene ønsker blant annet å gjennomføre en samarbeidsgudstjeneste i Vardø, torsdag 28. juli, hvor representantene fra den russisk ortodokse kirken deltar. Fredag 29. juli skal det gjennomføres en russisk-ortodoks gudstjeneste i Vardø kirke.