Samarbeid i geologi - Tromsø, Apatity og Petrozavodsk

Applicant
Universitetet i Tromsø
Troms
Partner
Murmansk State Technical University
Murmansk
Prosjekt størrelse
70 000 NOK
Prosjekttype
Kompetanse
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
7
Young
5(Norwegian and Russian)

­­

Formålet med prosjektet er å involvere studenter i nettverket som er etablert mellom geologimiljøene ved UiT, Apatity og Petrozavodsk. Fra 16. til 23. juli skal en student fra Murmansk State Technical University gjøre geologisk feltarbeid for sin masteroppgave i Tromsøområdet. I august 2011 vil det bli arrangert en 10‐dagers geologisk ekskursjon for studenter fra UiT i Apatity og Karelia.