Rundbordskonferanse om rettsvitenskapelig forskersamarbeid Arkhangelsk - Tromsø

Applicant
Universitetet i Tromsø
Troms
Partner
Northern-Arctic Federal University
Arkhangelsk
Prosjekt størrelse
35 000 NOK
Prosjekttype
Kompetanse
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
25

­­

Det Nordlige Artiske Føderale Universitetet i Arkhangelsk og Universitetet i Tromsø ønsker å styrke det rettsvitenskaplig samarbeidet sitt, og første trekk er å arrangere en rundebordskonferanse i Arkhangelsk, med fokus på nordområderett, urfolksrett, havrett og andre relevante områder. Gjennom konferansen skal det dannes forskernettverk og utvikles både allerede etablerte og nye forskningssamarbeid. Forskere fra de ulike institusjonene vil presentere egen forskning og utveksle synspunkter og ideer som grunnlag for videre samarbeid.