Reiser i språk og kultur 2011

Applicant
Kirkenes videregående skole
Finnmark
Partner
Gymnas nr 6
Arkhangelsk
Prosjekt størrelse
105 000 NOK
Prosjekttype
Kompetanse
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
30
Young
24(Norwegian and Russian)

­­

12 russiskelever fra Kirkenes videregående skole og 12 elever fra gymnas nr. 6 i Arkhangelsk skal besøke hverandre i løpet av våren og høsten 2011. Målet med prosjektet er å bli kjent med hverandres kultur og med hverandre gjennom de to besøkene. Kirkenes videregående skole håper også å bidra til å øke motivasjonen blant norske elever til å studere russisk språk og kultur.