Produksjons- og handelshindringer innenfor oppdrettsnæringen

Applicant
Kirkenes Fish AS
Finnmark
Partner
000 Murman Invest
Murmansk
Prosjekt størrelse
190 000 NOK
Prosjekttype
Næring
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
4

­­

Kirkenes Fish søker å endre innholdet i de veterinære buffersoner som hindrer produksjon og handel med oppdrettsfisk i regionen mellom Øst-Finnmark og Russland.