Practice Module

Applicant
Høgskolen i Finnmark
Finnmark
Partner
Murmansk State Humanities University
Murmansk
Prosjekt størrelse
224 000 NOK
Prosjekttype
Kompetanse
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
60

­­

Studenter og lærere fra fem universiteter i Barentsregionen og lokale SMB vil samarbeide i et "Åpent innovasjonsprosjekt". Målet er å utvikle forretningsideer og businessmodeller som kan brukes i en reell bedrift. Internasjonale studentgrupper vil jobbe sammen på en web-basert plattform. Etter
at online-perioden er avsluttet vil alle studentgruppene møtes for et 10 dagers utviklingsverksted med selve firmaet i Alta, der forretningsideene og forretningsplanene videreutvikles og presenteres. Prosjektet skal tjene som bærekraftig eksempel, gjennomførbart senere på de andre partneres steder.