Plankonsept for integrert enøk og vind

Applicant
Greenfuel AS
Nordland
Partner
ArctikEnergoTrast
Murmansk
Prosjekt størrelse
350 000 NOK
Prosjekttype
Næring
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
8

­­

Prosjektet skal utvikle et plankonsept i Russland for integrert planlegging av energieffektivisering og vindkraft i kombinasjon med eksisterende dieselaggregat, og fungere som et pilot‐prosjekt og metodebeskrivelse for utbygging av miljøvennlig og effektiv energiforsyning i isolerte bosettinger på Kolahalvøya.