Petroleumsutvikling i Barentshavet - et norsk-russisk samarbeid

Applicant
Barentshavkontoret, Norges Naturvernforbund
Nordland
Partner
Kola Environmental Center
Murmansk
Prosjekt størrelse
134 000 NOK
Prosjekttype
Miljø
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
50
Young
20(Norwegian and Russian)

­­

Naturvernforbundet skal, sammen med russisk samarbeidspartner, arrangere et seminar der formålet er å lage en lokal‐til‐lokal samarbeidsarena mellom miljø‐ og urfolksorganisasjoner i Nordland, Troms, Finnmark og Nordvest‐Russland, samt å utvikle lokalt baserte, felles strategier for organisasjonenes arbeid med olje‐ og gassvirksomheten i Barentshavet. Seminaret vil foregå 14. - 15. oktober 2011 i Kirkenes.