Opening of UArctic EALÁT Institute and Prince Albert II of Monaco's Seminar

Applicant
Internasjonalt reindriftssenter
Finnmark
Partner
Association of World Reindeer Herders
Prosjekt størrelse
350 000 NOK
Prosjekttype
Urfolk
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
250

­­

Urfolksstudenter og reindriftsutøvere fra Barentsregionen, Yamal-Nenets Autonome Okrug, Sakha Yakutia, Chukotka, Moskva og St. Petersburg skal delta ved åpningen av UArctic EALÁT Institute, et internasjonal institutt for reindriftsforskning som etableres i Kautokeino og åpnes 24. mars 2011. Deltakerne skal bidra under faglige debatter, samt på rekrutteringsseminar for urfolksstudenter og kulturbegivenheter.