Norsk-russisk samarbeid om levende kongekrabbe

Applicant
Norway King Crab
Finnmark
Partner
VNIRO, Moskva
Prosjekt størrelse
425 000 NOK
Prosjekttype
Næring
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
5

­­

Formålet med prosjektet er å etablere levende kongekrabbe som kommersiell art fra Norge og ut i verden. Basis for dette er krysningen av russisk grunnforskning på kongekrabbe med norsk akvakulturkompetanse. Delmålene er å åpne en kanal over Storskog via Murmansk til Moskva, å tilrettelegge for tettere norsk og russisk fiskerisamarbeid på forskningssiden og å etablere for forskningsaktivitet i Finnmark