Norsk-russisk kultur-, vennskaps- og skolesamarbeid i 20 år

Applicant
Øytun folkehøgskole
Finnmark
Partner
Gymnasium nr. 9
Murmansk
Prosjekt størrelse
30 000 NOK
Prosjekttype
Kompetanse
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
146
Young
131(Norwegian and Russian)

­­

Øytun Folkehøgskole og samarbeidsparter i Murmansk og Kirovsk skal videreføre sitt skolesamarbeid med lærer og elevutveksling ved å invitere 32 russiske ungdommer og 5 lærere til et opphold i Alta 7. - 13. februar 2011. Utvekslingen skal gi deltagerne kjennskap til norsk kultur og skolearbeid. Det skal samtidig feires 20 år med samarbeid og arrangeres en kulturkveld.