A New Non-Aligned Art

Applicant
Tromsø Kunstforening
Troms
Partner
Arkhangelsk Fine Arts Museum
Arkhangelsk
Prosjekt størrelse
338 000 NOK
Prosjekttype
Kultur
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
24

­­

Prosjektet leder fram til en stor utstilling i Tromsø Kunstforening og kunstverk i Tromsøs offentlige rom. Utstillingen retter fokus mot 14 yngre russiske kunstnere fra en generasjon vokst opp etter perestojka‐perioden. Fram mot utstillingen vil det arrangeres rundbordssamtaler, workshops, gjesteatelieropphold og seminar med både russiske og norske kunstnere, akademikere og kulturarbeidere som deltakere. Arrangementet vil holdes i St. Petersburg, Helsinki, Arkhangelsk og Tromsø. Kuratorer er Ivor Stodolsky and Marita Muukkonen.