Nettverksbygging gjennom kulturell utveksling

Applicant
Vardobaiki samiske senter
Nordland
Partner
Maria Kuznetsova
Murmansk
Prosjekt størrelse
300 000 NOK
Prosjekttype
Urfolk
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
30

­­

Formålet med prosjektet er å bygge nettverk og skape kontakt mellom samer i Nordre Nordland og Sør-Troms og samer på russisk side i Barentsregionen, rundt Murmansk. Dette skal gjøres gjennom å bruke musikk, dans og teater med aktører i Várdobáikis nedslagsfelt og skape en eller flere forestillinger som kan vises på festivaler og lignende i Murmanskområdet. Gjennom disse aktivitetene vil en bygge nettverk og etablere arenaer for videre samarbeid.