Naboer og venner - forprosjekt

Applicant
Kunstskolen Tromsø kommune
Troms
Partner
Children's Art School nr 1
Arkhangelsk
Prosjekt størrelse
80 000 NOK
Prosjekttype
Kultur
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
120

­­

”Naboer og Venner” – Forprosjekt vil omfatte planlegging og tilrettelegging av sommerkunstskoler i Arkhangelsk 2012 og i Tromsø 2013 i samarbeid med Children's Art School nr 1 i Arkhangelsk. Målgruppen vil være norske og russiske barn og unge i alderen 13 – 16 år. Målet er å utvikle de unges evne til å uttrykke seg kunstnerisk, lære om hverandres kultur og tradisjoner og å bygge varig vennskap på tvers av grensene.