Logistic challenges in the north

Applicant
Høgskolen i Harstad
Finnmark
Partner
Northern-Arctic Federal University
Arkhangelsk
Prosjekt størrelse
150 000 NOK
Prosjekttype
Kultur
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
7

­­

Formålet med prosjektet er å arrangere to workshops i perioden fra august 2011 til mars 2012 for å diskutere logistikk utfordringer i nord og potensialet for å bruke den nordlige sjørute. Deltagerne vil være fra Russland, Norge og Tyskland. Formålet er å identifisere forskningsmuligheter og arbeide frem skjematiske forslag til forskningsprogrammer som har potensiale til å vekke interesse og finansiering. Potensielle finansieringsmuligheter vill bli evaluert med hensikt å søke om finnansiering til de foreslåtte forskningsaktivitetene.