Kontakt med russisk biskoper i Barentsregionen

Applicant
Nord-Hålogaland bispedømmeråd
Troms
Partner
Den russisk‐ortodokse kirke v/biskopen i Arkhangelsk og Kholmogory
Arkhangelsk
Prosjekt størrelse
100 000 NOK
Prosjekttype
Kultur
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
180

­­

Nord-Hålogaland biskop og bispedømme ønsker utvidet kontakt ved gjensidige besøk til og fra tilsvarende nivåer i de fire russiske bispedømmene som deltar i Samarbeidsrådet for Kristne Kirker i Barentsregionen. Formålet er å utvikle tosidige forhold i bispedømmene, og legge til rette for at alle nivåer i regionen kan etablere vennskapsavtaler, studentutveksling og felles tiltak for kirkenes medlemmer i alle aldersgrupper.