Juridisk prosedyre i barnefordelingssaker i Norge

Applicant
Advokat Nadia Thraning AS
Troms
Partner
The Institute of Law and Entrepreneurship
Arkhangelsk
Prosjekt størrelse
20 000 NOK
Prosjekttype
Kompetanse
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
50

­­

Advokat Nadia Thraning AS og det Juridiske fakultet i Arkhangelsk skal arrangere et seminar ved universitetet i Arkhangelsk for russiske jusstudenter og jurister i tidsrommet 18. - 23. mai 2011. Seminaret skal innledes med forelesningen "Saksbehandlingen i barnefordelingssaker i Norge". Formålet er å utveksle juridisk kompetanse og erfaring fra barnefordelingssaker i Norge og Russland.