Indigenous Film Conference 2011

Applicant
Internasjonalt Samisk Filmsenter
Finnmark
Partner
Samisk senter i Lovozero
Murmansk
Prosjekt størrelse
50 000 NOK
Prosjekttype
Urfolk
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
85

­­

Internasjonalt Samisk Filmsenter skal arrangere en internasjonal konferanse for urfolksfilm i tidsrommet 27. ‐ 29. oktober i år. Med tittelen "Indigenous Cinema ‐ addressing our past and facing our future" samler konferansen mellom 50‐100 urfolks filmrepresentanter fra hele verden, samt nordiske film representanter. Formålet med konferansen er å sette finansieringen av samisk og urfolksfilm på dagsorden, samt å skape en plattform for videre nettverksaktivitet.