Import av møllekuler fra Russland til lokal gruveindustri

Applicant
Nye Henriksen Shipping Service AS
Finnmark
Partner
Prom Grazhdan Stroy
Murmansk
Prosjekt størrelse
85 000 NOK
Prosjekttype
Næring
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
7

­­

Sydvaranger bruker store mengder møllekuler i sin produksjonsprosess. Disse importeres i dag fra Italia, og de leveres med fraktebåt 2 – 3 ganger årlig. Siden de i hovedsak består av stål, bør det være mulig å få produsert slike møllekuler av tilfredsstillende kvalitet og pris i Russland. Dette vil bety en bedre service og bedre pris for Sydvaranger. Det vil også etablere flere arbeidsplasser i Kirkenes.