High North AiR Cluster

Applicant
Gjesteatelier/ Troms fylkeskultursenter
Troms
Partner
Arkhangelsk kunstnerforbund
Arkhangelsk
Prosjekt størrelse
450 000 NOK
Prosjekttype
Kultur
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
12

­­

Gjesteatelieret ved Troms fylkeskultursenter har innledet et samarbeid med Arkhangelsk Kunstnerforbund om utveksling av norske og russiske kunstnere. Utvekslingsprogrammet skal inngå i High North AiR Cluster som er et nettverk av gjesteatelier og oppholdsprogrammer i nordområdet. Formålet er internasjonal synliggjøring og utvikling av Barentsregionens muligheter for nyskaping innen kunst og kultur gjennom attraktive gjesteatelierprogrammer i et nordområdenettverk bestående av regionens gjesteatelier og oppholdsprogrammer for kunstnere og kulturarbeidere.