Fylkesmønstring UKM 2011

Applicant
UKM Finnmark
Finnmark
Partner
Svetlana Sedneva
Murmansk
Prosjekt størrelse
20 000 NOK
Prosjekttype
Kultur
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
342
Young
290(Norwegian and Russian)

­­

Målet med UKM er å stimulere og synliggjøre ungdommens kreativitet og kunstneriske utvikling, ved å gi ungdommer mulighet til å vise fram seg og sin kulturaktivitet. Vi skal gjøre ungdomskulturen synlig i samfunnet og vise ungdomskulturens bredde og kvalitet for allmennheten. Vi skal skape respekt, forståelse og kontakt mellom ulike genrer, stimulere ungdommens egne initiativ og interesse for medvirkning og fungere som en arbeidsmetode for å fremme ungdomskulturen på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Det kommer gjesteartister både fra Russland og Finland.