Forprosjekt - Samproduksjon mellom dansefestival i Kamchatka og Riddu

Applicant
Riddu Riddu Festivalen
Troms
Partner
Barents Indigenous Peoples Office
Murmansk
Prosjekt størrelse
85 000 NOK
Prosjekttype
Urfolk
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
9

­­

Riddu Riđđu jobber sammen med dansere fra Kamchatka i Russland om en samproduksjon med urfolksdansere fra Sápmi og Kamchatka for Riddu Riđđu 2012. To samiske samtidsdansere skal delta under en dansefestival i Petropavlovsk i september 2011, og dette utgjør forprosjektet. Målet med både forprosjekt og hovedprosjekt er å etablere et sterkt og langvarig kultursamarbeid mellom de to regionene, og prosjektet er et resultat av Riddus økte satsing på samarbeid med urfolk i Russland.