Filmfest Salten ‐ Barents Youth Film Festival 2012

Applicant
Salten Kultursamarbeid
Nordland
Partner
Barents youth cooperation office
Murmansk
Prosjekt størrelse
150 000 NOK
Prosjekttype
Kultur
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
71
Young
50(Norwegian and Russian)

­­

Denne festivalen som er todelt, med en norsk og en internasjonal del, er et prosjekt for ungdom mellom 14 og 16 år som ønsker å lære mer om filmproduksjon fra A til Å fra profesjonelle filmmakere. Den internasjonale delen handler om å gjennom samarbeid i workshops lære deltakerne å produsere film, og å få et kritisk og kreativt syn på film som medium. Det arrangeres en fire dagers internasjonal film workshop i Bodø 23. - 26. april 2012, og det skal inviteres 40 ungdommer fra Sverige, Island, Finland og Russland.