Felles arbeidsmarked i olje-, gass- og gruveindustriene i Nordområdene II

Applicant
NHO Finnmark
Finnmark
Partner
Industribedrifter i Murmansk og Arkhangelsk
Prosjekt størrelse
390 000 NOK
Prosjekttype
Næring
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
110

­­

Formålet med prosjektet er gjensidig kompetanseoppbygging og utveksling av arbeidskraft, prosjekt‐ og prosesstyringsmetoder, og bedriftskultur for å møte de store utfordringene i nord, særlig knyttet til olje-, gass‐ og mineralindustri. Integrering av utenlandske arbeidstakere har også vist seg å være en utfordring på begge sider av grensen. Prosjektet ønsker å fokusere på systemutvikling for bedre tilrettelegging for utenlandske arbeidstakere i mottakerkommunene og i mottakerbedrifter.