Erfaringsutveksling mellom sosiologistudenter

Applicant
Universitetet i Tromsø
Troms
Partner
Murmansk State Humanities University
Murmansk
Prosjekt størrelse
25 000 NOK
Prosjekttype
Kompetanse
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
9

­­

Universitetet i Tromsø skal gjennomføre et erfaringsutvekslingsprosjekt sammen med Murmansk Humanistiske Universitet. Formålet er å opprette kontakt med hverandre og utveksle erfaringer når det gjelder sosiologiske tema, være oppdatert på hverandres arbeid og knytte kontakter mellom studenter på høyere gradsnivå. Innenfor rammene av prosjektet skal det arrangeres to studentseminarer, ett på russisk og ett på norsk side.